Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

E-mobility

Amsterdam heeft een publieke oplaadinfrastructuur van meer dan 800 oplaadpunten voor elektrische auto's. Toonaangevende autofabrikanten als Nissan, Mitsubishi en Tesla hebben Amsterdam gekozen om nieuwe elektrische voertuigmodellen in de regio uit te rollen. Hiermee is Amsterdam één van de grootste proeftuinen voor elektrische rijden in Europa.

Samen met de gemeente ontwikkelt het onderzoeksprogramma CleanTech kennis hoe op effectieve wijze publieke oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen kan worden opgebouwd. Dit gebeurt in 2 projecten:

Analyse oplaadinfrastructuur voor de gemeente Amsterdam In opdracht van de gemeente analyseert het CleanTech onderzoeksprogramma het laadgedrag van elektrische auto-bezitters bij de 800 laadpunten van de gemeente Amsterdam. Op basis van meer dan 250.000 laadsessies over 2013 wordt laadgedrag gedurende de dag geïnventariseerd, verschillen in effectiviteit tussen laadpunten bepaald als ook verschillende gebruiksprofielen geïdentificeerd. De database biedt mogelijkheden om efficiency van laadpunten te verklaren en op termijn te voorspellen, en kan hiermee bijdragen aan een effectief plaatsings- en stimuleringsbeleid van de gemeente Amsterdam.

Verdienmodellen rond elektrisch rijden en relatie met netkoppeling (smart grids) Als deelnemer in het topsector project Smart Grid Vehicle-to-Grid (V2X) onderzoeken wij verdienmodellen voor infrastructuur om de batterij van een elektrische auto als opslag voor duurzaam opgewekte energie te gebruiken. Daarnaast voeren wij een deel van het consumenten-onderzoek binnen dit project uit. Voor meer informatie over het project lees het nieuwsbericht.

Dit project voeren wij samen uit met Cofely, Alliander, Mitsubishi, ABB en Amsterdam Smart City.

Cleanmobility - Duurzame voertuigen en ontwikkelingen 

H2A - Zeer zuinige waterstofauto

EVA - Stadsauto op elektriciteit

Solar Boat - Boot op zonne energie

Spirit of Amsterdam - Voertuig op windenergie 

HvA contactpersonen:

Jurjen Helmus: j.r.helmus@hva.nl (analyse en database oplaadinfrastructuur), Katrien de Witte: k.p.de.witte@hva.nl (project Smart Grid Vehicle-to-Grid), Rutger de Vries: r.de.vries3@hva.nl (consumenten onderzoek Smart Grid Vehicle-to-Grid)

4 december 2014