Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Website Greening the Cloud project is live!

2 apr 2015 00:00

Cloud-diensten worden steeds populairder met als gevolg uitdijende serverparken en de toename van het ‘energy footprint’ van ICT. Om bij te dragen aan de verduurzaming in deze sector, is er vanuit de HvA een onderzoeksproject genaamd Greening the Cloud geïnitieerd. Greening the Cloud heeft als doel het toenemende energiegebruik van cloud-diensten en het potentieel voor het vergroten van de effectiviteit van de energieconsumptie van dit soort diensten in kaart te brengen.

De 'cloud' vergroenen  

In het onderzoeksproject werken ruim tien bedrijven, waaronder SIG, SURFnet, Shuberg Philis, VMware en Diesveld samen met drie Amsterdamse kennisinstellingen HvA, UvA en VU  en drie brancheorganisaties, waaronder Nederland ICT, om kennis op te doen om ‘de cloud’ verder te vergroenen. Binnen Greening the Cloud wordt voortgebouwd op de expertise van het SEFLab als meetlaboratorium waar diverse metingen zullen worden uitgevoerd. Het bijzondere hierbij is dat het energieverbruik wordt gemeten op componentniveau in de hardware in relatie tot de gebruikte virtualisatie en cloud applicatie software.  
Diverse cloud service bedrijven, waaronder hosting bedrijven en cloud applicatie ontwikkelaars, brengen concrete cases en onderzoeksvragen in om hun diensten te analyseren en te vergroenen. Het multiserver meetplatform van het Software Energie Footprint (SEF)-Lab bij de HvA biedt een goed uitgeruste practicum locatie voor de betrokken partijen.

Greening the Cloud

Via de nieuwe website van Greening the Cloud kunnen de laatste ontwikkelingen worden gevolgd en is er de mogelijkheid om deelnemer te worden in het onderzoeksproject Greening the Cloud.

Voor meer informatie over Greening the Cloud kunt u contact opnemen met Robert van den Hoed, Lector Techniek en Innovatie binnen Urban Technology: r.van.den.hoed@hva.nl of via de project website.