Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

HvA start logistiek onderzoek gemeentelijke inkoop Amsterdam

2 apr 2015 00:00

De gemeente Amsterdam is op zoek naar mogelijkheden om het eigen inkoopproces en bijbehorende vervoerstromen te verduurzamen. Onderdeel hiervan is een onderzoek onder leveranciers, dat door het HvA Onderzoeksprogramma Urban Technology wordt uitgevoerd.

Logistiek begint bij inkoop

Jaarlijks koopt de gemeente Amsterdam voor 1,5 miljard euro aan producten en diensten in. Deze inkoop genereert een grote hoeveelheid verkeers- en vervoersbewegingen in de stad. Denk aan de levering van kantoorartikelen, post en pakketten, catering, ICT apparatuur, bouwwerkzaamheden en het ophalen van afval. Het verduurzamen van de eigen inkoop is een van de vijf transitiepaden van het Amsterdamse college, zoals geformuleerd in de Agenda Duurzaamheid van wethouder Choho. 

Onderzoek onder leveranciers

Om te verduurzamen is allereerst inzicht nodig in de huidige situatie. Onder leiding van Susanne Balm (project leider in het Onderzoeksprogramma Urban Technology) wordt er de komende drie maanden onderzocht hoe het goederenvervoer door leveranciers georganiseerd wordt. Door middel van een vragenlijst wordt inzicht verkregen in de omvang en uitvoering van de logistieke stromen naar de verschillende locaties van de gemeente en de mogelijkheden voor verbetering.  

Doel

De resultaten vormen de basis voor het identificeren van kansen voor een duurzamer inkoopbeleid, vanuit het oogpunt van slim en schoon vervoer. Eenzelfde onderzoek heeft eind vorig jaar plaatsgevonden voor Facility Service van de HvA-UvA. In de vervolgstappen kunnen beide partijen veel van elkaar leren en mogelijk ook samenwerken! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Balm, projectleider E-mobility & City Logistics (s.h.balm@hva.nl | 0621157771)