Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad' van start!

26 mrt 2015 00:00

In januari vond de kick-off meeting plaats voor het HvA-onderzoek naar de klimaatbestendige stad. HvA-lector Jeroen Kluck heeft de toezegging gekregen dat zijn onderzoek ‘Klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’ een subsidie uit het Raak-programma zal ontvangen. Het onderzoeksproject gaat zich richten op welke varianten van stadsinrichting het best bestendig zijn tegen hittestress en wateroverlast.

Onderzoeksteam HvA leidt consortium

De komende 2 jaar werkt een consortium van gemeenten, waterschap en de Hanze Hogeschool Groningen, onder leiding van het onderzoeksteam van de HvA aan het vergoten van de kennis over regen- en hittebestendig inrichten van stedelijk gebied. Onder andere wordt in gemeenten gemeten en gemodelleerd aan lokale hittestress. Ook worden lokale situaties onderzocht waarbij klimaatbestendige inrichting en niet-klimaatbestendige inrichting wordt vergeleken.

Het onderzoek moet resulteren in betere informatie over lokale inrichtingsmogelijkheden, wat voor effect deze hebben op regen- en hittebestendigheid, en de kosten en baten daarvan. Gemeenten kunnen daarmee aan de slag om hun straten en buurten regen- en hittebestendig te maken.

Raak-subsidie

‘Klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’ wordt mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Raak-programma. Raak-subsidies zijn subsidies van de Stichting Innovatie Alliantie. Het Raak-programma is op voorspraak van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap in het leven geroepen. Doel is op regionaal niveau hogescholen, publieke organisaties en ondernemers samen te laten werken aan innovatievraagstukken.

Voor meer informatie over het project: dr. Ir. Jeroen Kluck, tel.: 06-51707783, e-mail: J.kluck@hva.nl of Wiebe Bakker, tel.: 06-53101432, email: w.j.bakker@hva.nl