Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

KENNISKRING+ BIJEENKOMST LOGISTIEK: LEZING ONDERZOEK IN DE LOGISTIEK (2)

23 mrt 2014 22:47
Op dinsdag 8 april van 15.30u tot 17.30u, C1.02 organiseert het onderzoeksprogramma Logistiek een Kenniskring bijeenkomst. De Kenniskring bijeenkomst is open voor alle docenten en geïnteresseerden van HvA domein Techniek. Na afloop is er een borrel. In verband met de catering graag uiterlijk donderdag 3 april je deelname bevestigen aan m.levelt@hva.nl .

De bijeenkomst van 8 april is de tweede van drie in de reeks workshops 'Onderzoeksvaardigheden' die we dit jaar houden waarin de praktijk van het doen van onderzoek centraal staat. Onder leiding van Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam , nodigen we drie keer een onderzoeker in de logistiek uit die uit eigen ervaring vertelt over het doen van praktijkgericht onderzoek.

8 april komt drs. Larissa van de Lugt. Zij is sinds 2001 werkzaam bij RHVbv, een onderzoeks-bv van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als senior onderzoeker/projectcoördinator heeft Larissa veelervaring in onderzoeksprojecten op het terrein van haven- en maritieme economie,havenmanagement en havengerelateerde logistieke ontwikkeling. In haar werk past zij zowelacademische kennis als adviesvaardigheden toe op de analyse van praktische problemen en beleidskwesties.

Larissa gaat in op haar ambitie op het terrein van zowel onderzoek als onderwijs en op de spanning tussen het verrichten van wetenschappelijk onderzoek enerzijds en beleidsonderzoek anderzijds. De dilemma's die hiermee samenhangen zal zij aan de orde stellen. Tenslotte presenteert zij haar onderzoek over havenmanagement: "Beyond the landlord": strategische keuzen voor havenbedrijven/managers . Een hot thema, zeker voor Amsterdam waar het gemeentelijk havenbedrijf onlangs is verzelfstandigd. Net als de eerste spreker in deze reeks zal Larissa ingaan op de spanning tussen haar drukke werkzaamheden als docent, beleids- en marktonderzoeker en coördinator van een master enerzijds en het schrijven van een proefschrift anderzijds. Daarnaast zal Larissa een aantal andere belangrijke lessen presenteren over haar professionele ontwikkeling.

Wederom een boeiende combinatie van professionele ontwikkeling in onderwijs en onderzoek!

We zien je komst graag tegemoet!

Dick van Damme, lector Logistiek

Melika Levelt, Programmamanager Onderzoeksprogramma Logistiek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kort CV Larissa van der Lugt

Kenmerkend voor Larissa is haar ambitie om de economische ontwikkeling van havens en spelers in havens met haar advies te ondersteunen door inzichten over economische en strategische verbeteringen te ontwikkelen en concrete kansen aan te geven.

Daarnaast heeft Larissa de ambitie om het onderwijs voor studenten op een hoger niveau te brengen en deze studenten in contact te brengen met de uitdagingen die spelen in havens en de logistieke sector. Dit doet zij door het ontwikkelen van wetenschappelijke onderwijsprogramma's, het geven van colleges en het begeleiden van afstudeerders in de Master Urban Port and Transport Economics en als programmamanager voor de Master Maritime Economics and Logistics (MEL), beide aan de EUR.

Larissa heeft een zeer uitgebreid internationaal netwerk in de havenwereld en is een gerespecteerde autoriteit op het gebied van haven- en transportonderzoek. Voordat zij bij RHV ging werken heeft Larissa ervaring opgedaan bij het consultantsbureau Frederic Harris (1996-1999) als transporteconoom/projectleider en als beleidsmedewerker bij het ministerie van (toen nog) Verkeer en Waterstaat (2000-2001).