Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

KENNISKRING+ BIJEENKOMST LOGISTIEK: LEZING ONDERZOEK IN DE LOGISTIEK (1)

5 mrt 2014 21:24
Beste allen,

Op donderdag 6 maart van 15.30u tot 17.30u, B5.24 organiseert het onderzoeksprogramma Logistiek een Kenniskring bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal de eerste zijn van drie in de reeks workshops 'Onderzoeksvaardigheden' die we de afgelopen jaren hebben gehouden. Dit jaar stellen we de praktijk van het doen van onderzoek centraal en nodigen we, onder leiding van Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam , drie keer een onderzoeker in de logistiek uit die uit eigen ervaring vertelt over het doen van praktijkgericht onderzoek.

6 maart komt drs. Martijn van der Horst. Hij heeft ruimte ervaring als onderzoeker in de consultancy, aan de universiteit en op het HBO. Hij gaat in op drie thema's:

- Verschillen tussen het doen van onderzoek aan HBO en Universiteit: wat biedt de Hogeschool wat de universiteit niet biedt? En andersom? Wat zijn de dilemma's voor een professional die zowel heel sterk is in onderzoek als onderwijs?

- Opzet en aanpak van logistiek onderzoek aan de hand van een overzicht van enkele van zijn wetenschappelijke en beleidsmatige onderzoeksprojecten van de afgelopen jaren.

- Coördinatie van achterlandverbindingen: dit is het thema van het proefschrift van Martijn waarop hij reeds als wetenschapper naam heeft gemaakt door een artikel dat volgens Google Scholar reeds 106 keer is geciteerd: Van der Horst, M.R. De Langen, P.W. (2008), Coordination in hinterland transport chains: a major challenge for the seaport community , Journal of Maritime Economics & Logistics , vol.10, pp. 108-129.

De Kenniskring bijeenkomst is open voor alle docenten en geïnteresseerden van HvA domein Techniek. Na afloop is er een borrel. In verband met de catering graag uiterlijk dinsdag 4 maart je deelname bevestigen aan m.levelt@hva.nl

Hopelijk tot ziens!

Dick van Damme, lector Logistiek

Melika Levelt, Programmamanager Onderzoeksprogramma Logistiek

Korte CV Martijn van der Horst

Martijn is sinds augustus 2011 werkzaam bij RHVbv, een onderzoeks-bv van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij verricht daar zowel contract- als wetenschappelijk onderzoek op het thema haveneconomie en -management. Zijn specialisme is onderzoek naar coördinatiemechanismen in havengerelateerde transportketens, flexibiliteit in havenorganisatie en management, concurrentieaspecten in zeehavens en de ontwikkeling van havenindicatoren.

Voor de reeks 'onderzoekvaardigheden' is Martijn een bijzonder relevante spreker, omdat hij in de afgelopen jaren regelmatig geswitcht is. Hij is als beleidsonderzoeker/consultant begonnen bij het bureau Ecorys. Daarna is hij naar de Hogeschool Rotterdam gegaan en vervolgens naar de Erasmus Universiteit Rotterdam, dan weer terug naar de Hogeschool Rotterdam om uiteindelijk weer op zijn oude basis bij de Erasmus Universiteit terug te keren. Ook is hij al enige jaren bezig met een proefschrift naar coördinatiemechanismen in achterlandketens van zeehavens, bezien vanuit een institutioneel economisch perspectief. Naast zijn onderzoek is Martijn actief in het onderwijs. Zijn affiniteit met onderwijs blijkt uit zijn uitverkiezing als docent van het jaar 2012/2013 door de studievereniging Transito van de Erasmus Universiteit.