Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

De Stad op symposium 'Bouwen met informatie'

24 jan 2014 13:53
Techniek en ICT veranderen het dagelijks werk aanzienlijk bij ruimtelijke projecten. Wat houden die veranderingen precies in en wat vragen zij van alle betrokken partijen bij het project? En wat vraagt dit van ontwerpers?

Op 23 januari was onderzoeksprogramma De Stad van Built Environment door de gemeente Amsterdam gevraagd een bijdrage te leveren aan het symposium 'Bouwen met Informatie'. Initiatiefnemers Stadsarchief en Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) waren zeer geïnteresseerd hoe het onderzoek en onderwijs van Built Environment invulling geven aan de steeds grotere behoefte aan kennis op het gebied van informatiemanagement (BouwICT) en samenwerking in de bouwketen (Ketenintegratie).

De bijdrage van De Stad begon met een introductie van het onderzoeksprogramma door programmamanager Jeroen van der Kuur. Hierna volgden een drietal presentaties:

  • Tweejarig RAAK-onderzoeksproject over BouwICT en BIM (BouwInformatieModel). Wat is de rol van informatiemanagement in het beheer van vastgoed? Door onderzoeker Léander van der Voet
  • Studentenproject 'Integraal Ontwerpen' door 2e jaars studenten bouwkunde, civiele techniek en bouwtechnische bedrijfskunde. Vanuit hun eigen discipline moeten zij samenwerken met collega's uit andere technische disciplines. Door docentonderzoeker Ron Vendrig en zijn studenten.
  • Afstudeeratelier 'Implementatie Duurzame Amstelcampus'. Studenten van bouwtechnische bedrijfskunde kunnen in dit atelier afstuderen met een eigen onderzoek op het gebied van duurzaamheid, invloed van BouwICT en gebiedsontwikkeling. Dit alles met onze eigen Amstelcampus en toekomstige Techniek-gebouw (Rhijnspoorgebouw) als casuistiek. Door docentonderzoeker Germaine Zielstra en haar studenten.
De ruim 200 aanwezigen van het druk bezocht symposium waren zeer onder de indruk van de gepresenteerde projecten en de experts in de einddiscussie loofden de inspirerende studenten en de gekozen integrale aanpak van Built Environment.