Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Eerste kenniskring+ Logistiek 31 oktober 2013

7 nov 2013 22:33
Tijdens de eerste Kenniskring Logistiek presenteerden drie onderzoekers uit het onderzoeksprogramma logistiek hun onderzoek. Het leverde een vruchtbare uitwisseling van ideeën op tussen onderzoekers en hun collega-docenten.

Na een inleiding van Melika Levelt over de speerpunten van het onderzoek Logistiek in relatie tot het onderwijs, vertelde Chris de Goeij over innovaties in de logistiek en het belang van organisatie- innovatie voor de logistiek. De discussie met aanwezige docenten en studenten leidde tot goede ideeën voor vervolgonderzoek naar mogelijkheden om organisatie-innovaties te realiseren in internationale logistieke processen.

Sander Onstein presenteerde zijn werk aan een tool waarmee HvA Logistiek op termijn bedrijven wil kunnen adviseren over te volgen interne en externe integratiestrategieën om hun prestaties te verbeteren in een context van toenemende complexiteit en onzekerheid. Ook hier kwamen in de discussie goede ideeën boven om het werk aan de tool een stap verder te brengen.

Ten slotte presenteerde René Spijkerman onderzoek naar de logistieke gevolgen van een groei van e-commerce in de mode in de Metropoolregio Amsterdam. Hij liet zien hoe dit leidt tot meer uitstoot van schadelijke stoffen, benodigde voertuigen en chauffeurs als gekeken wordt naar ritten die nodig zijn voor belevering van winkels versus belevering aan huis en rekening wordt gehouden met verschillend gebruik van e-commerce in binnenstad en buitengebied. Een vervolgstap die al is ingezet en in de discussie als belangrijk naar boven kwam, is verfijning van het onderzoek door effecten van minder leveringen aan winkels en mogelijk minder verplaatsingen van consumenten mee te nemen.

De volgende Kenniskring is voorzien op donderdag 12 december 15.20-17.30 ( nb de kenniskring van 14 november vervalt )

Klik hier voor de presentaties van de Kenniskring en een uitgebreider verslag.