Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Succesvol Seminar City Logistiek – Nieuwe kijk op binnenstadsdistributie

1 jun 2013 12:20
Op 22 mei 2013 organiseerden het onderzoeksprogramma Mainport Logistiek samen met EVO en TLN het seminar City Logistiek. Tijdige en ongehinderde bevoorrading van winkels, hotels en horeca in steden blijkt nog steeds een grote opgave die alleen door een gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven en overheden op te lossen is.

Een belangrijk probleem dat werd gesignaleerd is gebrek aan kennis bij overheden op alle niveaus over gevolgen voor het efficiënt kunnen beleveren van de stad van op zich begrijpelijke maatregelen met het oog op leefbaarheid, veiligheid en milieu. Een voorbeeld hiervan is de congestie die ontstaat op toegangswegen en snelwegen van en naar steden als gevolg van regelgeving voor vrachtverkeer in de stad. Hier is nog een wereld te winnen, zowel voor bewoners en bezoekers van de stad die vrachtvervoer vaak vooral als hinder ervaren als voor ondernemers die goederen transporteren en ontvangen.

Het seminar vormde het startpunt voor het thema City Logistiek in het onderzoeksprogramma. Naar aanleiding van het seminar willen EVO en TLN het thema ook weer meer op de agenda krijgen bij de overheid.

Meer informatie: Natasja Angevaare: a.j.p.Angevaare@hva.nl