Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Verslag Seminar Sustainable Systems for Food

7 mei 2013 15:34
Op 17 april 2013 vond in het kader van de afsluiting van een RAAK project, het Sustainable Systems for Food seminar plaats. Het seminar werd vanuit technisch oogpunt naar 'Vertical Farming'en 'Het Koelhuis van de Toekomst' gekeken. Wij kijken terug op een zeer geslaagd seminar. De interesse voor de onderwerpen die op het seminar aan bod gekomen zijn bleken onder andere uit de zeer gedifferentieerde opkomst vanuit bedrijven, kennisinstellingen, en vele studenten, en de positieve reacties van deelnemers na afloop van het seminar. Zie hier een kort verslag van de dag in woord en beeld.