Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Urban Analytics

Het lectoraat Urban Analytics onderzoekt hoe partijen in de stad beter inzicht kunnen krijgen in hun data, door middel van data-analyse, algoritmes en business analytics. Het lectoraat staat onder leiding van lector Nanda Piersma, en is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (faculteit Techniek en faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie) en het Centrum Wiskunde & Informatica.

Deze samenwerking maakt het mogelijk om de expertise van het lectoraat uit te breiden, door onderzoeksprojecten over de volledige keten van data science te initiëren: van data hunting tot data-analyse, visualisatie en de ontwikkeling van applicaties. Tegelijk profiteert het praktijkgericht onderzoek van academische verdieping, en koppelt het lectoraat big data-vraagstukken uit de praktijk aan fundamenteel onderzoek.
 
Om deze uitwisseling rond big data-onderzoek mogelijk te maken, creëert het lectoraat een omgeving waarin onderzoekers en studenten kunnen samenwerken met bedrijven en overheden. Dit doet het door data, mensen en kennis uit de instituten actief bij elkaar te brengen in meet-ups, en door met partners samen te werken in langetermijnonderzoek op het gebied van big data.

Via de Data Academy deelt het lectoraat Urban Analytics kennis over data-analyse, algoritmes en business analytics met studenten, docenten, onderzoekers en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn MOOC’s en Tech Reports: praktische how-to’s die het Urban Analytics-team maakt om de herhaalbaarheid van data-onderzoek te vergroten.

Contact: Youssef El Bouhassani, y.el.bouhassani@hva.nl

Het Server Lab is de experimenteeromgeving voor data-infrastructuren van het lectoraat Urban Analytics, en daarmee een belangrijke basis voor het uitvoeren van data-onderzoek. De infrastructuur bestaat uit een Windows-server en meerdere Ubuntu-servers die gebruikt worden als computational server, SQL-server, publication server. Een NAS wordt gebruikt voor back-ups.

Contact: Nico van der Bruggen, n.van.der.bruggen@hva.nl

Het Thesis Lab brengt studenten vanuit verschillende technische disciplines en bedrijven bij elkaar, om samen te werken aan dataprojecten. Door deze uitwisseling tussen opleidingen leren ze van elkaar en krijgen ze ondersteuning vanuit het lectoraat Urban Analytics bij het uitvoeren van data-analyses.

Contact: Youssef El Bouhassani, y.el.bouhassani@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 21 december 2018

mw.  dr. N. Piersma (Nanda)

Nanda Piersma

(bijzonder) Lector Urban Analytics

Tel: 0622449921
n.piersma@hva.nl
Bekijk profiel