Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Mainport Logistiek

Het lectoraat Logistiek is onderdeel van faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam en is in september 2003 gestart met lector Dr. Dick van Damme.

Het lectoraat Mainport Logistiek heeft als doel om het toegepast onderzoek te stimuleren op het gebied van mainport en city logistiek met meerwaarde voor de logistieke opleidingen aan de HvA en de logistieke concurrentiekracht in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Het lectoraat Logistiek is tevens de penvoerder van het landelijke Centre of Expertise Logistiek. In dit CoE werken 6 HBO-instellingen en 2 branche organisaties samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling.  

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 14 november 2016

dhr.  Dr. D.A. van Damme (Dick)

dick van damme

Lector Logistiek

d.a.van.damme@hva.nl
Bekijk profiel