Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Circulair ontwerpen en ondernemen

Het lectoraat Circulair ontwerpen en ondernemen is onderdeel van faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en is begin 2007 van start gegaan.

Het lectoraat is opgezet met als hoofddoel het ontwikkelen en verspreiden van kennis op het terrein van technisch innoveren en technisch ondernemen onder het MKB in de regio Amsterdam. Uitgangspunt daarbij is dat ontwikkelde kennis snel en makkelijk door MKB-bedrijven toe te passen moet zijn. Het lectoraat is verbonden aan de bachelor of engineering met de uitstroomrichtingen (Technische Bedrijfskunde, E-Technology, Engineering, Design and Innovation en Product Design).
Ir.Inge Oskam is sinds 1 februari 2007 lector Circulair ontwerpen en Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. De lector geeft leiding aan een kenniskring van (docent)-onderzoekers en studenten. De kenniskring voert toepassingsgericht onderzoek uit naar nieuwe duurzame technologieën als Biobased Plastics en Vertical Farming en naar bijpassende producten, diensten en businessconcepten om daarmee deze technologieën daadwerkelijk naar de markt te brengen. In 2013 is Inge een promotieonderzoek gestart naar de adoptie van eco-innovaties door samenwerking in het midden- en kleinbedrijf.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 13 april 2017

mw.  Ir. I.F. Oskam (Inge)

inge oskam

Lector Circulair ontwerpen en ondernemen

Tel: 0620616089
i.f.oskam@hva.nl
Bekijk profiel