Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Bouwtransformatie

Het perspectief van de ruimtelijke ontwikkeling is in korte tijd radicaal veranderd. Het afgelopen decennium stond in het teken van stadsuitbreiding en grootschalige sloop-nieuwbouw projecten.

Tegenwoordig draait de beroepspraktijk om de transformatie (verandering) van de bestaande stad en het daarbij activeren en betrekken van bewoners en ondernemers. Dit vraagt om nieuwe kennis. Onder meer over: verduurzaming, herontwerp, hergebruik en strategie. En over de toepassing daarvan voor respectievelijk stad, wijk, gebouw of kunstwerk. De vraag is welke innovaties in methoden en oplossingen mogelijk zijn en hoe we die samen in de Amsterdamse regio vertaald en beproefd krijgen in structurele oplossingen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 21 december 2018

dhr.  dr. F. Suurenbroek (Frank)

Lector Bouwtransformatie

f.suurenbroek@hva.nl
Bekijk profiel