Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Verwacht niet van leraren dat zij op eigen houtje gaan dokteren.

Artikel

De Kans 1 (2) oktober 2010, p. 3. Verwacht niet van leraren dat zij op eigen houtje gaan dokteren. Door Edith Hooge. Den Haag: JES Rijnland.

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 17 april 2012