Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Samen opvoeden in Westerpark. Amsterdam.

Artikel

Een onderzoek naar de opvoeding van kinderen door ouders, scholen en maatschappelijke instellingen in het stadsdeel Amsterdam Westerpark.

Referentie

Wilshaus, R. & Hooge, E.H. (2009). Samen opvoeden in Westerpark. Amsterdam. Onderzoek in opdracht van Stadsdeel Westerpark / Academie van de Stad. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Kenniscentrumreeks deel 2 .

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 17 april 2012