Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Er werd teveel verwacht van het hoger onderwijs.

Artikel

Trouw , 6 mei 2011. Er werd teveel verwacht van het hoger onderwijs. Bijdrage Podium door Edith Hooge.

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 17 april 2012