Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

mw.  W. de Wit (Wanda)

Projectleider & datasteward Kenniscentrum/Speerpunt Urban Education