Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Over het kenniscentrum

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding heeft de ambitie om een maatschappelijk relevant kenniscentrum voor de regio te zijn. Onderzoeks- en (onderwijs)programma’s dragen bij aan maatschappelijke ontwikkelingen op onderwijskundig en pedagogisch terrein.

Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek dat voldoet aan de standaarden van kwalitatief goed onderzoek is de centrale missie. Doel van dergelijk professioneel, praktijkgericht onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren en vernieuwen van de beroepspraktijk. Door het genereren van kennis en inzichten kunnen concrete oplossingen worden aangedragen voor ondervonden praktijkproblemen. 

Daarmee onderscheidt en profileert het onderzoek vanuit het kenniscentrum zich nadrukkelijk ten opzichte van het academisch theoriegerichte onderzoek dat aan universiteiten wordt uitgevoerd.

Binnen het Kenniscentrum is er het onderzoeksprogramma Urban Education die bestaat uit 5 lectoraten

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 18 februari 2015