Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Werken met dilemma’s bij maatschappijleer

Project

In het maatschappijleeronderwijs is het voorleggen van dilemma's aan leerlingen een belangrijk didactisch middel. Er bestaat echter weinig zicht op de redenen waarom docenten dit doen en de vraag of wat zij ermee beogen ook wordt gerealiseerd. Dit onderzoek stelt zich ten doel daarin meer helderheid te brengen. (Lectoraatsthema 'burgerschap').

Logo

Artikel Broer van den Hoek - Dilemma's in de maatschappijleerlees

Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 31 maart 2015