Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Waaruit bestaat het inhoudelijke netwerk rondom de lerarenopleidingen?

Artikel

In een bijdrage aan de kennisbasis voor lerarenopleiders , ontwikkeld door de VELON en de Vrije Universiteit, gaat Marco Snoek in op het inhoudelijke netwerk rond de lerarenopleidingen. Aan de orde komen voor lerarenopleiders relevante organisaties en bronnen rond vak en vakdidactiek, het leren van leraren, opleidingsdidactiek, praktijkonderzoek, lerarenbeleid, onderwijsarbeidsmarkt en relevante internationale netwerken.

Referentie

Snoek, M. (2010). Waaruit bestaat het inhoudelijke netwerk rondom de lerarenopleidingen? Kennisbasis van lerarenopleiders.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 oktober 2010