Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Van managergestuurd naar medewerkergestuurd opleiden en leren

Artikel

Opleiden en leren zijn van strategisch belang voor arbeidsorganisaties omdat een duurzaam concurrentievoordeel niet langer te realiseren is op basis van bestaande producten, diensten en markten, maar alleen nog door middel van kennis. Weggeman (1997) verklaart de radicale wijziging in de betekenis van kennis door een verband te leggen tussen de globaliseringstendens en de als gevolg daarvan toegenomen druk op organisaties om concurrerend te zijn. Deze concurrentiestrijd kan door de hogelonenlanden alleen succesvol worden gevoerd als zij erin slagen voortdurend nieuwe producten en diensten aan te bieden die zich onderscheiden door hun hoge toegevoegde waarde. Om tegemoet te komen aan de eis van continue innovatie, is state of the art (technologische) kennis nodig

Referentie

Van der Waals, J.K.(2011) Van managergestuurd naar medewerkergestuurd opleiden en leren . In: Kessels, J.,Poell R. (red.), Handboek Human Resource Development, Organiseren van het leren . Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 24 oktober 2012