Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Van Buiten naar Binnen

Artikel

In onderhavig rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de interviews, die in de maart en april 2011 gehouden zijn door leden van het managementteam van Onderwijs en Opvoeding. In het onderzoek is antwoord gezocht op de onderzoeksvraag: “Welke externe ontwikkelingen zien belangrijke stakeholders van Onderwijs en Opvoeding voor het domein en welke aanbevelingen doen zij voor de verdere ontwikkeling van het domein?”.

Referentie

Bosch, M. & Wessum, L. van (2011). Van Buiten naar Binnen. Het veld aan het woord. Kenniscentrumreeksnr. 9. Amsterdam: HvA, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 30 september 2013