Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Sturen op kwaliteit in het primair onderwijs.

Artikel

Paper als onderdeel van het symposium ‘Toezicht en sturing in het primair onderwijs.’ Onderwijs Research Dagen te Wageningen 2012

Referentie

Honingh, M. E. & Hooge, E. H. (2012). Sturen op kwaliteit in het primair onderwijs. Paper als onderdeel van het symposium ‘Toezicht en sturing in het primair onderwijs.’ Onderwijs Research Dagen te Wageningen 2012.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012