Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

School en ouders als educatieve partners.

Lezing

Powerpoint behorende bij: Oostdam, R. (2011). School en ouders als educatieve partners. Plenaire lezing op de Dag van de Leraar, 5 oktober, Almere

Referentie

Oostdam, R. (2011). School en ouders als educatieve partners. Plenaire lezing op de Dag van de Leraar, 5 oktober, Almere

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 10 april 2012