Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Scholen gaan niet efficiënt om met leertijd en inzet personeel.

Artikel

Minister Van Bijsterveldt zegt terug te willen naar de kern van het onderwijs, bezorgd als zij is over de recente PISA-resultaten, die een dalende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs laten zien. Maar de structuurhervormingen die zij nu voorstelt, zijn niet de oplossing voor die dalende kwaliteit. Overheidsingrepen in toetsen, examens en vakken zullen weinig verbetering tot gevolg hebben.

Volkskrant , 9 december 2010. Scholen gaan niet efficiënt om met leertijd en inzet personeel. Bijdrage opinie door Edith Hooge.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012