Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Samenwerken rondom kinderen in de pedagogische netwerken.

Artikel

Dit rapport, dat uit twee delen bestaat, behandelt pedagogische netwerken. In het eerste deel wordt een theoretische inkadering van het begrip ‘pedagogische netwerken’ gegeven, in het tweede deel staat de praktijk centraal. Er worden voorbeelden onderzocht van samenwerken rondom kinderen, zoals dat gebeurt in de context van een brede school of van een voorschools netwerk. Bijzonder is dat de hoofdstukken in het tweede deel alle geschreven zijn door vierdejaarsstudenten, voornamelijk van de Pedagogiekopleiding van de Hogeschool van Amsterdam, Onderwijs en Opvoeding. Zij volgden in hun vierde leerjaar de minor Pedagogische Netwerken, samenwerken rondom het kind. Hun opdracht was om een bestaand pedagogisch netwerk te onderzoeken aan de hand van een specifieke vraag van een opdrachtgever die zij zelf moesten zoeken. Daarnaast kregen de studenten de opdracht om speciaal te kijken naar soortgelijke situaties in het buitenland. Hiertoe hebben zij een studiereis naar Denemarken ondernomen. De inzichten die de studenten hebben opgedaan in Denemarken en de resultaten van hun onderzoek vormden de basis van deze artikelen. De namen en vestigingsplaatsen van de bij het onderzoek betrokken organisaties zijn geanonimiseerd.

Referentie

Collignon, D., Hooge, E. H., Leede, N. de & Koeman, I. (2010) Samenwerken rondom kinderen in de pedagogische netwerken. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Kenniscentrumreeks deel 4 .

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012