Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Samen werken aan leren lezen; ouders als didactische partners.

Artikel

Het is een bekend en voor leerkrachten frustrerend fenomeen: na de zomervakantie hebben de zwakste leerlingen vaak de grootste terugval in hun leesontwikkeling. Om het niveau vast te houden en te voorkomen dat terugval optreedt, kun je proberen om ouders directer te betrekken bij het onderwijs.

Referentie

Blok, H. & Kranenburg, D. (2011, januari). Samen werken aan leren lezen; ouders als didactische partners . Jeugd in School en Wereld, 95(5), p. 18-21.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 10 april 2012