Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Rekenen met ouders + Rekenen op ouders = Ouderbetrokkenheid in het Rekenonderwijs.

Artikel

In deze scriptie is te lezen hoe de ouders van O.B.S. de Caleidoscoop op een nieuwe manier betrokken worden bij het rekenonderwijs. Dit wordt gedaan door middel van het geven van rekenworkshops, waarbij de didactiek van het automatiseren tot en met 10 aan de orde komt. De ouders krijgen informatie over de didactiek van het rekenonderwijs en spelletjes die zij thuis kunnen spelen met hun kind. Tevens ervaren de ouders wat hun kinderen ontdekken en leren bij het automatiseren van de sommen tot en met 10.

Referentie

Ringma, D. (2011). Rekenen met ouders Rekenen op ouders = Ouderbetrokkenheid in het Rekenonderwijs. Scriptie Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) binnen het project Educatief Patnerschap

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 10 april 2012