Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Philip Kohnstamm als voorloper en inspiratiebron

Lezing

Op 28 september 2012 hield Tineke van Loosbroek haar Last Lecture (afscheidslezing). Hierin nam ze ons mee naar de tijd van Kohnstamm en daarmee ook naar de oorsprong van ons domein. Ze heeft ons hiermee laten zien wat Kohnstamm voor ons heeft betekend en hoe hij ons ook nu nog steeds kan inspireren en motiveren. Haar verhaal is vastgelegd in een boekje zodat we kunnen blijven nagaan wat een goede leraar/pedagoog inhoudt en welke factoren daar een rol bij spelen en natuurlijk hoe wij dat vanuit onze opleidingen zouden kunnen vormgeven.

Referentie

Loosbroek, T. van (2012). Philip Kohnstamm als voorloper en inspiratiebron. Uitgave van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 19 december 2012