Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onderzoeksmatig werken en ontwikkelen in een ontwikkelingsgerichte academische opleidingsschool

Artikel

Binnen de academische basisschool van de OGOscholen van de Amsterdamse ASKO stichting voor katholiek basisonderwijs wordt onderzoeksmatig gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs, de school en de professionaliteit van leraren door ontwikkelgroepen van leraren en studenten. Voor veel leraren is het doen van onderzoek binnen hun eigen les- en ontwikkelpraktijk een relatief nieuwe activiteit, waar ze weinig ervaring en deskundigheid in hebben. Ondersteuning en professionalisering is daarom noodzakelijk: Onderzoeksgroepen worden begeleid door onderzoeksbegeleiders, terwijl de onderzoekbegeleiders op hun beurt ook weer worden begeleid en ondersteund in hun rol en de uitvoering in de praktijk. Bij de ondersteuning van de ASKO-onderzoeksbegeleiders wordt gewerkt met intervisie-bijeenkomsten, waarbij aan de hand van videobeelden, ingebrachte ervaringen en andere bronnen gereflecteerd is op het proces van het begeleiden van onderzoek.Tijdens de intervisie ontstaan inzichten in de wijze waarop onderzoek door ontwikkelteams binnen de scholen vorm kan krijgen. Deze inzichten vormen een praktijktheorie voor de onderzoeksbegeleiders. In deze publicatie van Marco Snoek en Maaike van den Herik wordt deze praktijktheorie beschreven, om zo de opbrengsten overdraagbaar te maken. Het is nadrukkelijk een praktijktheorie, dat wil zeggen ontstaan op basis van de praktijk van de betrokken onderzoeksbegeleiders en hun inzichten. In die zin is de praktijktheorie subjectief en gebonden aan de specifieke groep die deelneemt aan het intervisietraject. Een praktijktheorie is niet zondermeer overdraagbaar, maar kan wel voor anderen ter inspiratie dienen. De praktijktheorie is een groeidocument dat, naarmate nieuwee ervaringen worden opgedaan, voortdurend zal worden aangevuld.

Referentie

Snoek, M & van den Herik, M (2012) Onderzoeksmatig werken en ontwikkelen in een ontwikkelingsgerichte academische opleidingsschool. Praktijkkennis van en voor onderzoeksbegeleiders vanuit de Academische Opleidingsschool ASKO. Interne publicatie HvA/ASKO

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 mei 2012