Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs geen zorginstelling!?

Artikel

‘Passend onderwijs betekent voor ons: het realiseren van een continuüm van zorg voor leerlingen, waarbij hulp zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis en op de meest adequate wijze wordt gegeven.’ Deze definitie is afkomstig van het Regionaal netwerk passend onderwijs Amsterdam. Mooie woorden, dat zeker. Maar weet u wat opvallend is? In de omschrijving komt het woord onderwijs niet voor. De focus ligt volledig op de zorg. Het lijkt erop alsof kinderen niet meer onderwezen,maar behandeld moeten worden. Wij pleiten in dit manifest voor een radicale ommekeer in de discussie over passend onderwijs. Passend onderwijs moet beginnen en eindigen met onderwijs. Beginnen en eindigen met de relatie tussen de leerkracht en de leerlingen. Beginnen en eindigen met welke betekenis je geeft aan het vak van leerkracht.

Amsterdams Manifest Passend Onderwijs. Onderwijs geen zorginstelling !? Amsterdam: ABC Onderwijsadviseurs en Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012