Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Nou gewoon, roken, chickies kijken en bij mijn vrienden zijn; Een onderzoek door jongeren bij jongeren van 18 tot 23 jaar in Amsterdam over participatie en brede talentontwikkeling.

Artikel

Met dit leeronderzoek met een zogenaamd ‘peer-to-peer’-karakter is door studenten gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: ‘Welke talenten ontwikkelen jongeren tussen de 18 en 23 jaar, welke rol speelt hun onderwijsinstelling en de buurt hierbij en in hoeverre participeren jongeren in het aanbod van brede talentontwikkeling in Amsterdam?’.

Referentie

Spil, S & Hooge, E.H. (2008). Onderzoek in opdracht van de Stuurgroep Brede Taalontwikkeling / Jong Burgerschap Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Kenniscentrumreeks nummer 1.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012