Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Natuurwetenschap en techniek: heen-en-weer denken tussen begrippen en verschijnselen, redeneren met begrippen en met bewijsmateriaal

Artikel

In de wetenschap blijft men niet hangen in die wereld van begrippen: er wordt kennis gemaakt èn getoetst. Dat 'maken' van kennis gebeurt in het hoofd, in een Wereld van Denkbeelden. Het toetsen gebeurt in de wereld om ons heen of in een laboratorium: in een Wereld van Dingen. In de Wereld van Denkbeelden wordt kennis bedacht, daar genereren onderzoekers nieuwe ideeën, theorieën en modellen. In de Wereld van Dingen (materiële wereld) wordt kennis getoetst aan verschijnselen en in slimme experimenten. De resultaten van dat toetsen worden vervolgens teruggebracht naar de Wereld van Denkbeelden en geinterpreteerd en verklaard met behulp van een begrippenkader( theorie). Ik noem dit redeneren met bewijsmateriaal

Referentie

Berg, E. van den (2012). Natuurwetenschap en techniek: heen-en-weer denken tussen begrippen en verschijnselen, redeneren met begrippen en met bewijsmateriaal. NVOX, 37(4), 176-177.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 december 2012