Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Jonge Burgers Didactief

Specialistische publicatie
Logo

Jongeren gaan steeds minder stemmen. Zij zouden vooral op zichzelf en hun directe omgeving gericht zijn en weinig gelegen laten liggen aan de samenleving als geheel. Mede hierom is het belangrijk dat scholen jongeren goed voorbereiden op hun deelname in de samenleving.

11 november 2014