Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Inventarisatie beginsituatie pilotscholen van het project Meerbegaafd: van intake tot passend aanbod.

Artikel

-

Referentie

Sprangers, L & Huber, E (2010). Inventarisatie beginsituatie pilotscholen van het project Meerbegaafd: van intake tot passend aanbod. Almere: Lectoraat Maatwerk Primair van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 10 april 2012