Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Improving Inter-professional Collaborations. Multi-agency working for children’s wellbeing.

Artikel

Eindelijk een boek dat concreet ingaat op de uitvoeringspraktijk van inter - professionele en interorganisationele samenwerking rondom kinderen. Eindelijk, want er is natuurlijk wel (onderzoeks) literatuur over samenwerken rond kinderen – onder verschillende noemers zoals de brede school, educatieve centra voor 0 tot 12 jaar, pedagogische netwerken, voorschoolse netwerken, brede talentontwikkeling, netwerken voor 4- tot 12-jarigen, wijkgerichte dagarrangementen, enzovoort – maar deze is vaak vooral gericht op structurele aspecten zoals op de (beleids)doelen, de financiering, de huisvesting of de (be)sturing en regie. En als de literatuur al gericht is op de uitvoeringspraktijk, dan is dit vaak in ideologische of typologische termen over hoe die zou kunnen of moeten zijn, zonder empirische onderbouwing.

Referentie

Hooge, E. H. (2010). Boekbespreking: Edwards, A., Daniels, H., Gallagher, T., Leadbetter, T. & Warmington, T. (2009). Improving Inter-professional Collaborations. Multi-agency working for children’s wellbeing. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en –beleid 15(2).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012