Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Goed onderwijs maakt onderwijs passend

Artikel

Passend onderwijs is het zoveel mogelijk integreren van leerlingen met speciale onderwijsbehoeftes in het reguliere onderwijs. Maar wie kijkt naar wat het eist in de klas, moet concluderen dat passend onderwijs erg veel lijkt op gewoon goed onderwijs.

Referentie

Bij, Van der, T. (maart 2010) Goed onderwijs maakt onderwijs passend . In Van 12 tot 18, pag. 24 en 25.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 24 oktober 2012