Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Goed Bestuur in het primair onderwijs. Rapportage nulmeting monitor Goed Bestuur PO 2010.

Artikel

Deze eind rapportage van de monitor Goed Bestuur die in opdracht van de PO - raad uitgevoerd is , geeft zicht op de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs tussen oktober 2010 en oktober 2011 . De gegev ens zijn verzameld in 2010 en 2011 bij schoolbesturen en in 2011 ook bij intern toezichtsorganen in het primair onderwijs.

Referentie

Hooge, E.H. & M. E. Honingh (2011). Goed Bestuur in het primair onderwijs. Rapportage nulmeting monitor Goed Bestuur PO 2010 . Amsterdam / Nijmegen: Hogeschool van Amsterdam / Radboud Universiteit Nijmegen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012