Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Goed bestuur en maatschappelijk ondernemerschap in het onderwijs. In:Klarus, R. & Vijlder, de F. J. (2010).

Artikel

In dit boek, de derde van de reeks, staan vragen centraal waarop vanuit een bestuurskundige invalshoek antwoorden worden gegeven. De gehele ontwikkeling van de welvaart, de verbetering van de leefomstandigheden van mensen, de emancipatie van groepen burgers, een groot deel van onze culturele ontwikkeling, is nauwelijks denkbaar zonder organisatie en sturing van een ‘onderwijssysteem’. Maar wat is dan goed bestuur? Zijn er ‘evidence based’ vormen van wet- en regelgeving of hebben we hier ook, net als in het onderwijs zelf, te maken met historisch bepaalde kwaliteitsdefinities en voortschrijdend inzicht in de manier waarop we de kwaliteit die we ambiëren ook realiseren? Volgens de auteurs is bestuur altijd schipperen tussen meerdere perspectieven; het zoeken en vinden van een juiste balans.

Referentie

Hooge, E. H. (2010). Goed bestuur en maatschappelijk ondernemerschap in het onderwijs. In:Klarus, R. & Vijlder, de F. J. (2010). Wat is goed onderwijs? Bestuur en regelgeving . Den Haag: Boom Lemma Uitgevers, p. 85 – 110.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012