Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Evaluatie van de lessenserie psychische problematiek bij jongeren voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Artikel

In het schooljaar 2008-09 verzorgde de afdeling Preventie van behandelcentrum ‘De Jutters’ een lessenserie voor docenten, voorzitters van zorgadviesteams en vertrouwenspersonen uit het voortgezet onderwijs in Haaglanden. Het doel van de lessenserie is het bevorderen van het vroegtijdig signaleren van beginnende psychische problematiek door docenten en direct betrokkenen op school. Vanuit het lectoraat School en Omgeving in de grote stad van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een evaluatieonderzoek van deze lessenserie uitgevoerd. Naast een aantal evaluatieve vragen over de lessenserie staan in dit evaluatieonderzoek de beroepsopvatting en de deskundigheid van de deelnemers aan de lessenserie centraal. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van dit evaluatieonderzoek.

Hooge, E. H. (2010). Evaluatie van de lessenserie psychische problematiek bij jongeren voor docenten in het voortgezet onderwijs. Onderzoek in opdracht van de afdeling Preventie van het behandelcentrum de Jutters te Den Haag. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, interne publicatie .
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012