Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Effectonderzoek naar de leeropbrengsten van partnerschappen in leerprocessen.

Artikel

Leren doe je altijd en overal, op allerlei manieren en van allerlei mensen. Dit zie je terug in het groeiend aantal partnerschappen tussen scholen, ouders, bedrijven, sport, zorg, cultuur, media, woningcorporaties, wijken en vrijwilligers. Overal zijn voorbeelden van dergelijke samenwerkingsverbanden: brede scholen, maatschappelijke stage, leerwerktrajecten, duale inburgeringstrajecten, zorgadviesteams, cultuurscholen, etc. Ze geven blijk van een toenemend besef dat leren, groei en ontwikkeling betrokkenheid vraagt van velen, zowel binnen als buiten het onderwijs. Ondanks het groeiende aantal samenwerkingsinitiatieven, is er weinig bekend over de effecten van deze partnerschappen op de lerende. In deze studie stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: wat is er uit wetenschappelijk onderzoek bekend over de leereffecten en -opbrengsten van arrangementen die vallen onder de noemer ‘partners in leren’? Welke lacunes zijn er in de wetenschappelijke kennis over de leereffecten en -opbrengsten van ‘partners in leren’?

Referentie

Duvekot, R., Hanekamp, M., MCDaniel, Ol & Schmidt, G. (2010). Partners in leren. Effectonderzoek naar de leeropbrengsten van partnerschappen in leerprocessen. Interview met Edith Hooge ‘Wie helpen de school’. Amsterdam: CBE Consultants, p. 98-99.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012