Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Eerste kennismaking met onderzoeken in Praag.

Artikel

Soms doen docenten iets heel bekends net even anders. In een vorig artikel liet ik zien hoe Irena Dvorakova lesgeeft over elektrische schakelingen aan 13-jarigen zonder de begrippen spanning en stroomsterkte te gebruiken1. In de onderstaande les2 doet ze een bekende slinger activiteit net wat anders dan anderen door niet de periode maar de frequentie te laten meten. Ook dit keer met 13-jarigen. In drie lessen komen de leerlingen de basisactiviteiten van natuurkundig onderzoek tegen: verkennen van een verschijnsel, hypothese formuleren, meten, verwerken van metingen, vergelijken met berekeningen, grafieken en niet-lineaire verbanden, toepassingen in de geschiedenis (Galileo, Huygens) en in het dagelijks leven.

Referentie

Dvorakova, I., Berg, E. van den (2014). Eerste kennismaking met onderzoeken in Praag. NVOX, 39 (9) 480-481.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 november 2014