Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Hebben leraren een maatschappelijke opdracht?

Artikel

Maatschappelijke vraagstukken houden in de praktijk niet op bij de voordeur van de school, welke opvatting men daarover politiek of beleidsmatig dan ook heeft. Als er een forse maatschappelijke opdracht ligt voor de school, rijst de vraag hoe deze kan worden vervuld zonder dat daarbij de reguliere onderwijstaken worden verwaarloosd

Referentie

Hooge, E. H. (2009). Een maatschappelijke opdracht voor leraren? Bij de Les , jrg. 5, nr. 4, p. 26 – 28.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012