Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Een maatschappelijke opdracht voor de werkvloer.

Artikel

Bij maatschappelijk ondernemen is de aandacht vaak gericht op de organisatievorm of het bestuur en toezicht en minder vaak op het werk van de uitvoerende professionals. Maar als van organisaties, in dit artikel uit de onderwijssector, wordt verwacht dat zij maatschappelijke opbrengsten te genereren door ondernemend te zijn, vertaalt dit zich door in een maatschappelijke opdracht voor de werkvloer. In hoeverre zijn leraren zich bewust van een maatschappelijke opdracht en willen en kunnen zij hier gehoor aan geven?

Referentie

Hooge, E. H., Honingh, M. E. & Langelaan, B. N. (2010). Een maatschappelijke opdracht voor de werkvloer. BTMO, tijdschrift voor toezichthouders van maatschappelijke ondernemingen 2(3)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 april 2012