Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Een lesplein, drie vakken

Artikel

Drie vakken werken samen bij de vormgeving van een lesplein voor de onderbouw van de Burgemeester Harmsmaschool. De docenten ontwerpen en onderzoeken zelf het onderwijs dat er gegeven wordt

Referentie

Bij, Van der, T., Brandsma. H. (april 2012), Een lesplein, drie vakken . In Van 12 tot 18, pag. 20 en 21.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 24 oktober 2012