Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Dilemma's in de maatschappijleerles

Nadenken over maatschappij zonder pasklare antwoorden van wiskunde

Specialistische publicatie
Logo

Nadenken over de vraag waar het met maatschappijleer heen moet is altijd een thema in ons vakblad geweest. Expliciet werd in de voorgangers van M&P (maatschappijleer, P&SV) een richtingenstrijd over de doelstellingen gevoerd. Op dit moment lijken schrijvers van schoolmethoden impliciet daarover een debat aan te zwengelen.

11 november 2014