Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Artikel

In een warrige, maar op pun - ten prikkelende forumbijdrage, sturen Bert Ferwerda en Dirk Johan Klanker aan op een in hun ogen noodzakelijke onderwijsvernieu - wing die ze aanduiden met de term ‘realistisch onderwijs’. Daarvoor is het de hoogste tijd, want in het huidige onderwijs ligt de nadruk meer op zorg dan op onderwijzen en wordt de werking van het puberbrein al snel gebruikt als excuus voor snel afgeleid zijn, geen huiswerk willen maken of spijbelen. Een dramatische situatie, want jongeren moeten op school juist allerlei vaardigheden aanleren die een leven lang meegaan. Het gaat dan om levensreddende vaardigheden als jezelf kunnen motiveren, concentreren , helder schrijven, presenteren, snel - lezen en zelfs ... ‘het vermogen om met het volste vertrouwen iedere mo - gelijke vorm van toetsing, waarover dan ook, te lijf te gaan’. Realistisch onderwijs, aldus de auteurs , spreekt het hele brein van de leerling aan. Kortom, je bent wel gek wanneer je dat realistisch onderwijs niet heel snel je school binnenhaalt.

Referentie

Oostdam, R. (2013). De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De Psycholoog, 48 (9), 45.

30 september 2013