Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Concept cartoons als opstap naar onderzoek.

Artikel

Met behulp van een conceptcartoon worden leerlingen (leeftijd 9 – 15) geconfronteerd met verschillende verklaringen van een alledaags verschijnsel. Na het verkennen van meningen en argumenten, blijken leerlingen zeer creatief te zijn in het bedenken van experimenten om het verschijnsel nader te onderzoeken. Maar hoe regel je een klas met 28 experimenterende kinderen? Hoe zorg je dat ze er wat van leren? Wat kunnen ze leren? Daarover gaat dit artikel.

Referentie

Berg, E. Van den, Kruit, P., Veen, A. van der (2015). Concept cartoons als opstap naar onderzoek. NVOX, 40 (2),  94-95

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 februari 2015