Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Concept cartoons als brug naar onderzoekend leren in natuur en techniek

Artikel

Een laagdrempelige en pakkende methode om te werken aan onderzoek- en redeneervaardigheden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Kinderen leren observeren, proefjes bedenken en beschrijven en redeneren met resultaten. Omschrijving: In deze methode worden worden leerlingen via een 'concept cartoon' met verschillende verklaringen voor een dagelijks verschijnsel geconfronteerd. Na het verkennen van meningen en argumenten, ontwerpen kinderen experimenten om bewijsmateriaal voor of tegen deze verklaringen te verzamelen. Dit blijkt heel goed te lukken met kinderen van groep 6 t/m 8 en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Uit ervaringen en onderzoek in heterogene en plusklassen op verschillende scholen hebben we didactische vuistregels en typische problemen met onderzoeksvaardigheden verzameld. In de presentatie tonen we middels videobeelden illustratieve voorbeelden uit de klas. In deze praktische workshop ervaren de deelnemers de methode door het zelf te doen

Referentie

Berg, E. van den (2012). Concept cartoons als brug naar onderzoekend leren in natuur en techniek. Onderwijssummit, van onderzoek tot in de klas. Utrecht, 13 november 2012 (4 deelnemers).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 december 2012